Úvod

Historie sboru

Členská základna

Technika

Funkční označení

Aktuality

Dokumenty

Fotogalerie

Odkazy

 

 

KONTAKT:

SH ČMS
 Sbor dobrovolných
 hasičů Borovy
 Borovy čp. 16
 psč. 334 01
 ič. 65580648
 
 Starosta SDH
 
tel. 777 819 217
 Velitel SDH
 
tel. 732 752 642
 
E-mail
 
sdhborovy@seznam.cz

TOPlist

                    istorie  Sboru dobrovolných hasičů v naší obci sahá  do období  prvorepublikového  Česko-
                    slovenska,  založení  je  datováno  do  roku  1928. Od  těch  časů  prošel  sbor  přirozeným
                    vývojem a  došlo  ke změnám jak po stránce technického vybavení, tak po stránce  obsazení
                    členské základny. V šedesátých letech 20. století byla vybudována požární zbrojnice, byly
pořízeny 2 požární  stříkačky  DS16  a  vozidlo  Tatra T805  s  plachtou - tzv. "Kačena".  Ta byla poz-
ději  nahrazena  skříňovou  verzí T805 a  požárním  přívěsem PPS12 "Courákem" s klasickou  stříkačkou
PS12.  V  roce 1990  se  náš sbor aktivně podílel na  likvidaci požáru v místním mlýně v Borovech, za  což jsme  obdrželi nový přívěs PPS12 a novou stříkačku PS12. Tatra T805 byla v roce 1999 nahrazena stan-
dardní  hasičskou  Avií  A30,  která  nám odvedla nemalou službu. V  létě roku 2007 náš sbor postavil na
místním  cvičišti  unimo  buňku,  sloužící  jako  stánek  s  občerstvením  při  požárních  soutěžích. V roce 2013 jsme nechali starší PS12  kompletně  repasovat a  osadili ji výkonnějším  motorem TAZ1500. Téhož roku došlo k přestavbě horního patra požární zbrojnice na klubovnu, byl zde zřízen vodovod a WC.  
 
 


                       


 


Šumava r. 1990, z leva: Martin Louda, Zdeněk Kodalík, Michal Trnka, Zdeněk Hájek, Alena Pošarová,
Soňa Vovsová, Kamil Komiň, Lucie Pošarová, Lukáš Suchý, Miroslav Pošar


 


Výročí 60. let Požárního sboru v Borovech, r. 1988

 V předjaří roku 2017 vystřídal dosluhující Avii nový hasičský vůz - Mercedes Sprinter 214 CDI, který jsme pořídili formou dotace. K němu byl taktéž zakoupen nový příves pro přepravu požárního příslušenství. Stejně  jako  technika,  měnilo  se i  osazenstvo  našeho  sboru.  Funkci  starosty  SDH (dříve předsedy Svazu požární ochrany) v minulosti zastával pan Josef Kašpar, poté jej vystřídal pan Václav Krs a po  něm se starostou SDH stal  pan  Zdeněk Hájek st., který  funkci vykonával donedávna. K neodmyslitelným ikonám našeho sboru rovněž patří jména našich  dlouholetých aktivních členů, kteří nás ve svém volném čase nejprve jako  mladé požárníky,  později  jako dospělé hasiče zodpovědně vychovávali k požární prevenci a vedli v požárním sportu.  Jsou  to  pan  Zdeněk  Kodalík st. (býv. velitel SDH), pan  Jaroslav Pošar (býv. vedoucí kolektivu MP) a paní Marcela Kroftová (býv. cvičitelka MP).

Všechny staré fotky naleznete ZDE


Copyright © 2015, SDH Borovy